แม่ย่านาง ตำนานหลายคนยังเรียกว่าแม่ย่า คือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยให้ความเคารพนับถือกราบไหว้ว่ากันมายาวนานแม่ย่านางสามารถช่วยคุ้มครองปกป้องกันภัย อันตรายต่างๆ ให้แก่พาหนะ ไม่ว่าจะเป็น รถ เรือ เครื่องบิน ความเชื่อนี้อยู่กับคนไทยมาอย่างยาวนาน ทำให้เรามักจะเห็นเรื่องการทำพิธีไหว้แม่ย่านางตามพาหนะกันอยู่บ่อยๆ

แม่ย่านาง

ตำนาน แม่ย่านาง มีความเป็นมาอย่างไร

         ตำนานที่มาของแม่ย่านาง ที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดน่าจะมาจากความเชื่อของคนจีน โดยเริ่มแรกถูกเรียกว่าเทียนเฟยหรือที่นิยมเรียกกันว่า มาจู่ ที่เป็นเทพเจ้าพื้นบ้านของจีนท่านเทพคุ้มครองทางทะเลตำนานมาจู่นั้นบ้างก็ว่าเป็นเรื่องจริงบ้างก็ว่าเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาเองบ้าง แต่ใจความคือช่วยคุ้มครองให้ทุกคนปลอดภัยจากการเดินทางในท้องทะเลอันกว้างใหญ่เช่นบันดาลให้เกิดลมขับไล่เรือโจรสลัดที่มาดักปล้นเรือ ช่วยให้เกิดหมอกบังตาทำให้มองไม่เห็นช่วยให้เดินทางราบรื่นจนจนถึงฝั่งเจิ้งเหอผู้บัญชาการทหารเรือจีนในสมัยนั้น ประสบปัญหากับลมทะเลจึงได้ขอให้มาจู่คุ้มครองจากนั้น ก็เกิดปาฏิหาริย์คลื่นลมสงบพอ เจิ้งเหอ เดินทางถึงอยุธยา ก็ได้ทำพิธีบวงสรวงขึ้น ทำให้ความเชื่อนี้ถูกเผยแพร่ต่อจนกลายเป็นรากฐานความเชื่อในไทย ที่คนไทยหันมากราบไหว้และขอพร

นอกจากนี้ยังมีการผูกกับอีกความเชื่อหนึ่งที่จะสรุปให้สั้นๆ คือ

          พระอิศวรและพระอุมาเสด็จประพาสทะเล กุ้งได้ออกมาร้องเรียนว่า กุ้งมีแต่ก้าม ร่างกายมีแต่เนื้อ เปลือกบาง ทำให้สัตว์พากันกินจนจะสูญพันธุ์ พระอุมาเลยได้ประทานพรให้หัวเป็นเลื่อย ปากแหลม ข้างหางเป็นหอก ทำให้กินอย่างขึ้นเพื่อป้องกันการโดนกิน และสูญพันธุ์ แต่เรื่องกลับกลายเป็น กุ้งมีจำนวนมาก จนเกินไป ต้องแย่งอาหารกันเลย กุ้งเลยร่วมมือกับกั้งไปเจาะท้องเรือสำเภาเพื่อเอาอาหาร เกิดทำให้ เหล่าลูกเรือต้องตายเป็นจำนวนมาก หลายคนเลยไปร้องต่อ เจ้าหมาจ่อที่น่าจะมาจาก มาจู่ผอ หรือ มาจู่ นั่นเอง เจ้าหมาจ่อเลยไปร้องต่อเทพ เลยได้ออกอุบายจัดการ ทำให้พวกกุ้งกลัว และสั่งให้ชาวจีนที่เดินเรือนับถือพระยอดสวรรค์นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ด้วยเหตุนี้ เจ้ายอดสวรรค์ หรือ มาจู่ หมาจ่อ

           กลายเป็นสิ่งที่พวกเรานับถือ และเมื่อผูกเข้ากับความเชื่อแบบไทยๆ เช่น การทำขวัญ ก็กลายเป็นผ้าสามสี เครื่องเซ่น ที่ต้องผูกตามหัวเรือต่างๆ ทำพิธีก่อนออกทะเล เพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจ พอนานๆ เข้าไปเลยน่าจะกลายมาเป็นหน้ารถ กระจกหน้าแทนเมื่อทำพิธีเกี่ยวกับรถยนต์ เลยกลายเป็นความเชื่อว่ารถยนต์ทุกคันมีแม่ย่านางอยู่วันนี้เราจะจบไว้แค่ประวัติก่อน ครั้งต่อไปสำหรับใครที่สายมู นับถือแม่ย่านางเราจะบอกวิธีไหว้ สิ่งที่ควรระวัง hehababor อ่านบทความอื่น