วันมาฆบูชา ประวัติวันมาฆบูชา ความสำคัญ สิ่งที่คนรุ่นใหม่ยังไม่รู้

วันมาฆบูชา ประวัติวันมาฆบูชา ความสำคัญ สิ่งที่คนรุ่นใหม่ยังไม่รู้

วันมาฆบูชา เดิมเรียกว่าวันมาฆปุณณมีหมายถึ วันที่พระจันทร์เพ็ญเต็มดวงในเดือนมาฆะ ส่วนมาฆบูชา หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือนมาฆะ คือ วันเพ็ญ ขึ้นสิบห้าค่ำ เดือนสามซึ่งวันมาฆบูชานี้เราทราบกันว่าเป็นวันที่พระภิกษุหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบ รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย...